« Hotel Lokale »
Pakiety i funkcjeWspólnoty

Pakiet Wspólnoty

Ewidencja wspólnot. Stawki opłat we wspólnotach. Symulacje opłat. Stawki za media. Faktury wystawiane przez wspólnoty. Dokumenty wspólnot. Uchwały. Koszty wspólnot. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty.

Wspólnoty

✓ Ewidencja wspólnot
✓ Stawki opłat we wspólnotach
✓ Symulacje opłat
✓ Stawki za media
✓ Faktury wystawiane przez wspólnoty

Wspólnota.

✓ Dane wspólnoty mieszkaniowej
✓ Dane zarządu

Stała opłata

✓ Stała opłata lokatorska, obliczana od udziału, powierzchni, ilości osób itp

Dokumenty wspólnot

✓ Dokumenty wspólnot
✓ Uchwały

Koszty wspólnot

✓ Koszty wspólnot

Budynki

✓ Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty
Pakiet Wspólnoty to zestaw modułów i funkcji służących do zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Obejmuje on różne aspekty związane z ewidencją, dokumentacją i kosztami wspólnot.

Moduły zawarte w pakiecie Wspólnoty to:

1. Wspólnoty: Moduł ten umożliwia tworzenie i prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Można w nim przechowywać informacje dotyczące poszczególnych wspólnot, takie jak dane kontaktowe, adresy, informacje o zarządzie i inne istotne dane administracyjne.

2. Dokumenty wspólnot: Ten moduł pozwala na zarządzanie dokumentacją związaną z wspólnotami mieszkaniowymi. Można w nim przechowywać i udostępniać dokumenty takie jak regulaminy, protokoły zebrań, umowy, deklaracje członkowskie i inne ważne dokumenty.

3. Koszty wspólnot: Moduł ten umożliwia zarządzanie kosztami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Można w nim śledzić i rejestrować różne rodzaje wydatków, takie jak koszty utrzymania budynków, remonty, opłaty za media, ubezpieczenia itp.

Pakiet Wspólnoty obsługuje stałe opłaty. Uumożliwia obliczanie opłat na podstawie różnych czynników, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób itp.

Pakiet Wspólnoty oferuje różne funkcje, w tym:

1. Dane wspólnoty mieszkaniowej: Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Można rejestrować dane kontaktowe, szczegóły dotyczące zarządu, informacje o członkach itp.

2. Dane zarządu: Ten moduł umożliwia przechowywanie danych dotyczących zarządu wspólnoty mieszkaniowej, takich jak dane osobowe członków zarządu, ich funkcje, kontakty i inne informacje administracyjne.

3. Stała opłata lokatorska: Funkcja ta umożliwia obliczanie stałej opłaty mieszkaniowej na podstawie różnych kryteriów, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób zamieszkujących mieszkanie itp.

Pakiet Wspólnoty zapewnia narzędzia do skutecznego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, obsługując różne aspekty, takie jak ewidencja, dokumentacja i koszty. Umożliwia również łatwe zarządzanie danymi wspólnoty i obliczanie opłat mieszkaniowych w sposób spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kup teraz →pakiet Wspólnoty

W standardzie...

Pakiet jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Lokator 365
✓ Wspólnota 365
Kup teraz →pakiet Wspólnoty

Pakiet Wspólnoty
Ewidencja wspólnot. Stawki opłat we wspólnotach. Symulacje opłat. Stawki za media. Faktury wystawiane przez wspólnoty. Dokumenty wspólnot. Uchwały. Koszty wspólnot. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty.